Digitalizacija prodajne poti in promocijskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Čas izvajanja: 04.09.2020 – 28.10.2020

Glavni namen/cilj operacije: Z operacijo je bila podjetju omogočena izdelava promocijskega videa in izdelava predstavitvenih e-katalogov za promocijo na tujih trgih, za blaženje posledic epidemije COVID19 in krepitev mednarodnega poslovanja, boljšega sodelovanja s tujimi kupci, s tujo poslovno javnostjo in za boljšo promocijo izdelkov in storitev na tujih trgih.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 7.998,00 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.